Araç Altı Tarama ve Araç Altı Görüntüleme Sistemi - AAGS, güvenlik gereksiniminin yoğun olduğu askeri birimlerde, kamusal kurumlarda ve güvenliğine önem veren özel kuruluşların giriş kontrol noktalarında kullanılmak üzere tasarlanmış bir güvenlik sistemidir. Yerleştirildiği araç giriş kontrol noktalarında araçların tanınmasını, altlarının kontrol edilmesini, elde edilen araç altı görüntülerinin daha önceki geçişlerine ait görüntülerle operatör tarafından karşılaştırarak farklılıkların tespit edilmesini, ekrana gelen bilgiler ışığında Onay/Ret kararının verilmesini, girişlerin kayıt altına alınması ve raporlanabilmesini sağlar. Herhangi bir aracın plakasından, belli bir zaman aralığındaki geçişleri, alt görünümleri, kullanıcı bilgileri vb. daha bir sürü detay sorgulanabilir.

Farklı çekim modları sayesinde araç altı görüntüsünün Kızılötesi, Siyah/Beyaz, Negatif ve Normal görüntüleri istenilen anda ekrana getirilip incelenebilir. Araçaltı görüntüleme birimi online bir sistem olup birbirinden farklı nizamiyelerdeki araçaltları tek bir noktadan izlenebilir.

Asis Savunma A.Ş. bu alanda aşağıdaki sistemler ile ilgili entegre çözümler sunmaktadır.

• Sabit Araç Altı Görüntüleme Sistemleri
• Eltipi Araç Altı Görüntüleme Sistemleri
• Taşınabilir Araç Altı Görüntüleme Sistemleri